Η ακραία μηχανική που απαιτείται για την παραγωγή αυτών των τεράστιων θυρών είναι απόδειξη των ικανοτήτων και της αφοσίωσης της ομάδας BGI.

Οι αντιεκρηκτικές πύλες και πόρτες της BGI που ενσωματώνουν είτε συρόμενο είτε αιωρούμενο μηχανισμό κατασκευάζονται από θωρακισμένα χαλύβδινα πάνελ και η BGI αναλαμβάνει το πλήρες έργο από το σχεδιασμό μέχρι τη μηχανική και την εγκατάσταση. Λόγω της ευαίσθητης θέσης πολλών από αυτές τις πόρτες, είναι συχνά τηλεχειριζόμενες και περιλαμβάνουν πλήθος συσκευών ανίχνευσης και παρακολούθησης για να διασφαλιστεί ότι η πόρτα και οποιοδήποτε προσωπικό στη γύρω περιοχή παραμένουν ασφαλή. Όλες οι αντιβαλλιστικές και αντιεκρηκτικές πύλες και οι πόρτες μας είναι ειδικά σχεδιασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας και τα επίπεδα απειλής που αναμένουν να αντιμετωπίσουν.

Με βάρος έως 12 τόνους, αυτές οι πύλες έχουν ύψος έως 6 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα και έχουν εγκατασταθεί σε συνοριακά περάσματα, φυλακές και άλλα συγκροτήματα υψηλής ασφάλειας.

Λύσεις Δημιουργικής Μηχανικής
Η πρόκληση της κατασκευής μιας αντιεκρηκτικής πύλης αυτών των αναλογιών, η οποία μπορεί εξ αποστάσεως να λάβει οδηγίες να γλιστρήσει αθόρυβα και ομαλά στη θέση της δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Σε περιπτώσεις όπου η ασφάλεια του προσωπικού είναι πρωταρχικής σημασίας, η λειτουργία και η αξιοπιστία αυτών των τεράστιων αντιεκρηκτικών και αντιβαλλιστικών πυλών είναι ζωτικής σημασίας και η BGI είναι μοναδικά τοποθετημένη με την τεχνολογία και την εμπειρία σχεδιασμού, κατασκευής και εγκατάστασης τέτοιων πυλών.

Διαμόρφωση και Λειτουργία
Οι πύλες μπορούν να διαμορφωθούν είτε ως συρόμενες (αναρτημένες από οριζόντια εγκάρσια μπάρα) είτε ως αιωρούμενες. Οι συρόμενες πόρτες τροφοδοτούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα βαρέως τύπου 5 – 7,5 ίππων με συμπλέκτη που μπορεί να εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Οι αιωρούμενες πύλες τροφοδοτούνται από ένα υδραυλικό σύστημα ικανό να μετακινεί τις ογκώδεις πύλες στους μεντεσέδες του. Οι εσωτερικές εκρηκτικές πόρτες λειτουργούν χειροκίνητα.

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΠΥΛΗ ΑΝΤΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΕΣ / ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

ΠΥΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ