Τουρνικέ

Μέγιστος Έλεγχος και Ελαστικότητα  T141

ΤΡΙΠΟΔΟ ΤΟΥΡΝΙΚΕ

 

Τα τρίποδα τουρνικέ BGI έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν έλεγχο πρόσβασης σε ασφαλείς περιοχές. Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενα, αυτά τα τουρνικέ θα εξασφαλίσουν την ομαλή ροή των ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ανθρώπων που περνούν.

Τα τρίποδα μας ενσωματωμένα με οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Το μοναδικό χαρακτηριστικό drop-arm παρέχει μια ασφαλή λύση ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή διακοπής ρεύματος.

Το τουρνικέ έχει αμφίδρομο έλεγχο, επιτρέποντας τον βέλτιστο έλεγχο των ροών (σύμφωνα με τις ώρες αιχμής ή τις ώρες αιχμής).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ